De Heldenreis

Integreer je schaduwkant


Iedere vrouw en iedere man beschikt in zichzelf over twee tegengestelde delen. Het ene deel wil iets van het leven maken, zoekt ontwikkeling en verandering. Het andere deel daarentegen wil alles bij het oude laten, het onbekende vermijden. Het kiest liever het gemak, het lijden zelfs, dan dat het wil aanpakken. Wanneer dit conflict tussen verlangen en zekerheid niet opgelost wordt, is verlamming, gebrek aan energie en ontevredenheid het gevolg. Oorspronkelijke en succesvolle mensen hebben geleerd hun naar avontuur verlangende en hun beschermende deel te integreren. Dit conflict, dat aan de basis ligt van het menselijke bestaan, vinden we door de eeuwen heen terug in vrijwel alle culturen in zogenaamde Heldenmythen.


De Heldenreis is bijzonder effectief in overgangsperioden. Het helpt bij heroriëntering en om het zelfbewustzijn te versterken.


Held en Demon

De twee tegengestelde kanten worden voorgesteld door archetypische beelden die we in de Heldenreis de 'Held' en de 'Demon' noemen. Tijdens de Heldenreis wordt je gestimuleerd en ondersteund om deze met elkaar strijdende delen in de persoonlijkheid aan de oppervlakte te laten komen en ze met elkaar te confronteren.

Je neemt in jezelf een diep verlangen waar
  en je verdooft het steeds weer.
Je vermoedt: het leven is meer dan wat ik nu doe
  en je vindt jezelf weer terug in de alledaagse sleur.
Je wilt je innerlijke roeping volgen
  en je wordt weer door twijfel overmand.
Je besluit jezelf op weg te begeven
  en uit angst kun je geen stap verzetten.
Je voelt je kracht, hebt je doel voor ogen en wilt ervoor gaan
  en je staat jezelf in de weg.Het innerlijk conflict oplossen

Het gaat om de confrontatie tussen het deel in jou, dat zich wil ontwikkelen en het deel dat dat juist wil verhinderen. Onbewuste angsten en fantasieŽn staan jouw verdere ontwikkeling in de weg. De confrontatie helpt je bewust te worden hoe dat innerlijke mechanisme deel uitmaakt van je dagelijks gedrag. Op deze manier kun je mogelijk deze innerlijke strijd geheel of gedeeltelijk staken en je energie voortaan zinvoller benutten.

In de diepte van het mysterie

Nadat deze confrontatie tussen de innerlijke held en de innerlijke demon is doorstaan staat de weg open naar 'het mysterie'. Daar staan je bijzondere ervaringen en de beloning voor deze reis te wachten. Deze 'innerlijke schat' neem je mee naar huis. Hij kan je helpen op je verdere weg in je leven.

Ontdek jouw levensvisie

De Heldenreis biedt je een mogelijkheid om weer kontakt te maken met verborgen innerlijke aspecten van je persoonlijkheid, van waaruit je een nieuw levensdoel en -visie kunt ontwikkelen. Dit geeft een nieuw bewustzijn ten aanzien van jezelf en je levensweg. De weg daarheen is niet gemakkelijk, het vereist een eerlijke motivatie om je met jezelf en je innerlijke weerstanden te confronteren. Je kunt hierdoor leren doelgerichter, levendiger en gezonder in het leven te staan.

Achtergrond Heldenreis

In deze workshop werken we volgens een structuur die ontwikkeld werd door Paul Rebillot (1931 - 2010). Hij studeerde filosofie en theater, volgde een opleiding tot gestalttherapeut en leidt sinds 20 jaar groepen, o.a. in het Esalen instituut in CaliforniŽ. Vanuit deze achtergrond en door zijn ervaring met mythologieen uit verschillende culturen integreerde hij verschillende processen voor zelfrealisatie. Zo vormde hij een synthese van gestalttherapie, mythologie, psychodrama en andere creatieve technieken.

In deze workshop maken we o.a. gebruik van geleide fantasie, lichaamswerk en gestalt. We zullen deels ook buiten werken. In combinatie met rollenspel, bezinning, de toepassing van creatieve en sjamanistische elementen zorgt deze aanpak voor een unieke ervaring, waarbij het ontdekken van nieuwe kanten van jezelf gepaard gaat met veel plezier!

Datum 

Bij voldoende belangstelling

Begeleiding 

Heike Debets - Müller en Jeroen Boot

Informatie en
aanmelden 


024 39 77 809, info@praktijkSynthesis.nl


Bekijk de foto's.