Opstellingen volgens Hellinger

Wat is het?

Opstellingen is een methode om inzicht te geven de structuur van complexe relaties. Het wordt toegepast om familie- en organisatiesystemen beter te begrijpen en te helen. Een andere mogelijkheid is om relaties tussen innerlijke krachten in de persoonlijkheid te verhelderen.

In elk systeem, beroepsmatig of persoonlijk, zijn er blinde vlekken of onzichtbare krachten werkzaam die ontwikkeling kunnen belemmeren of zelfs ziekte bevorderen. Door het opstellen van plaatsvervangers kan men deze verborgen dynamiek inzichtelijk maken. Men kan ervaren waar het probleem zit en in welke richting een oplossing gezocht kan worden.

Hoe werkt het?

Uit de deelnemers kies je personen, die jouw eigen "leefsysteem" (werk, familie, etc.) vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordigers geef je elk een plaats in de ruimte. Er ontstaat dan een psychologisch "landschap" waarin emotionele krachten goed voelbaar zijn. Voorzichtig wordt dit landschap veranderd zodat de voor jou goede plaats gevonden wordt. Door deze herordening van het systeem ontstaat er een gezonde balans en goede harmonie in de beleving van de relaties door de persoon die de opstelling doet.


Overige werkwijzen:

Lichaamswerk

Feldenkrais