Feldenkrais

De Feldenkrais methode is een neuro-sensorisch leerproces in houding en beweging. Wie zich door gewaarwording eenmaal bewust is van de manier waarop een bepaalde beweging verloopt, kan ook ontdekken hoe een beweging efficienter, gemakkelijker en vloeiender uitgevoerd kan worden. Dit idee vormt de basis van de methode die door Moshé Feldenkrais (1900 - 1984) werd ontwikkeld.

Of we nu lopen, squashen, ramen lappen, viool spelen, of gewoon een boek lezen, we bewegen de hele dag. Veel van onze bewegingen zijn zo vanzelfsprekend geworden, dat we er niet meer bij nadenken. We zijn bezig met wat we moeten doen en minder met hoe we het willen aanpakken. Wie wel eens gelet heeft op het gemak waarmee kinderen zich bewegen, weet dat bewegen geen moeite hoeft te kosten en plezierig kan zijn. Ze laten zich vaak door hun nieuwsgierigheid leiden. Ze zijn benieuwd naar hun mogelijkheden en leren deze al onderzoekend beter gebruiken. Op deze manier kunnen ook volwassenen tot op hoge leeftijd leren hun bewegingen door ondervinding gewaar te worden.

Feldenkrais ging er van uit dat lichaam en geest een eenheid vormen. Vanwege de interactie tussen lichaam en geest kan een verandering in de manier van bewegen invloed hebben op de manier van denken en voelen en andersom. Weliswaar staat bij de Feldenkraismethode de bewegingsco÷rdinatie van de motorische functies centraal, maar de oefeningen werken ook door op andere niveaus van het individu:

  • Er ontstaat diepe regenererende rust (vegetatief niveau),
  • Chronisch overbelaste spieren kunnen ontspannen (motorisch niveau),
  • De bewuste waarneming van het lichaam en zijn functies wordt bevorderd (sensorisch niveau),
  • Er ontstaat een gevoel van vrijheid en welzijn (psychisch niveau).


Feldenkrais is een leermethode die geschikt is voor iedereen die belangstelling heeft voor de manier waarop hij/zij functioneert, b.v. joggers die soepeler willen leren lopen, musici die zoeken naar een betere co÷rdinatie, of dansers die blessures willen voorkomen. Maar ook allerlei lichamelijke ongemakken, zoals rug- en gewrichtsklachten, spannings- of ademhalingsproblemen kunnen een aanleiding vormen tot het volgen van Feldenkrais lessen. Zeker mensen met een chronische ziekte, die hen beperkt in hun energie en hun bewegingen, kunnen baat hebben bij een verbetering van hun bewegingspatroon. Hierbij valt te denken aan mensen met bv. neurologische aandoeningen als Multiple Sclerose, Parkinson, CVA etc, of met Reuma of Arthrose.

Louis Debets (1952 - 2005), arts en Feldenkrais practicioner:

"Er komen bij de behandelmethode geen apparaten of preparaten te pas. Alles is gebaseerd op een verbetering van de menselijke motoriek. Alles begint bij de basis. Bijvoorbeeld een zuigeling die na verloop van tijd begint te lopen. Die doet alles nog op natuurlijke wijze en maakt optimaal en soepel gebruik van de aanwezige spieren. Daarbij zie je een vloeiende beweging. Naar mate we ouder worden gaan we een bepaalde houding gedeeltelijk overnemen van de ouders. Dit leerproces gaat ongemerkt en wordt geautomatiseerd. Aan die houding wennen wij. De basistheorie is dat iedere beweging vanuit het midden van het lichaam (de romp) start en dan geleidelijk in de pereferie (handen en voeten) stopt. We denken er niet bij na (gelukkig) maar iedere beweging loopt door het hele lichaam. Ga maar eens ontspannen zitten en pak iets beet. Als je oplet, dan voel je dat de beweging vanuit de romp/onderrug begint. Dat en de as van het lichaam dient als basis voor de verdere ontwikkeling. Als je de rug stil probeert te houden merk je hoe moeilijk dat is. Ieder lichaamsdeel zoals schouders, nek, bovenarm, elleboog, pols enz. heeft bovendien een eigen taak. Met de Feldenkrais techniek leert je zenuwstelsel een effectievere samenwerking tussen de lichaamsdelen."


Overige werkwijzen:

Lichaamswerk

Opstellingen volgens Hellinger