Relatietherapie

"Het motief van bewuste liefde in haar ontwikkelde staat is de wens dat haar object in zijn oorspronkelijke natuur vervolmaakt wordt, ongeacht wat de gevolgen hiervan mogen zijn voor de minnaar. ‘Wat doe ik er toe, als zij volledig zichzelf kan worden?’ zegt de bewuste minnaar. ‘Ik zal naar de hel gaan, als dat haar de hemel in voert.’ En het paradoxale van deze houding is dat zulk een liefde altijd eenzelfde houding teweeg brengt bij haar object.

Bewuste liefde wordt door bewuste liefde beantwoord. Zij is zeldzaam onder mensen, in de eerste plaats omdat de grote meerderheid bestaat uit kinderen die er naar zoeken bemind te worden, niet om te beminnen, ten tweede omdat volmaaktheid zelden gezien wordt als het doel van menselijke liefde, ten derde omdat mensen, al zouden ze goed willen, niet weten wat goed is voor hun beminden en ten vierde omdat zij nooit zomaar ontstaat maar slechts als gevolg van vast besluit, inspanning en zelfbewuste keuze."

Over Liefde, A.R.Orage, vrij bewerkt uit het Tibetaans

Als wij net verliefd zijn lijkt het alsof alles vanzelf gaat. Je bent bereid om alles te geven, je staat open om te ontvangen, eindelijk worden de wensen naar verbondenheid en gelukkig zijn vervuld. De eerste maanden of jaren loop je misschien wel ‘met je hoofd in de wolken’. Maar in de loop der tijd wordt elke relatie geconfronteerd met allerlei zaken. Dan wordt duidelijk dat een relatie ‘niet vanzelf’ loopt.

Relaties zijn constant in beweging, in ontwikkeling. Aanvankelijke thema’s kunnen zijn: wel of niet samenwonen, wel of geen kinderen, hoe worden de taken verdeeld, stemmen de wensen over ‘relatie leven’ met elkaar overeen, kinderopvoeding? Later kunnen zich uitdagingen voordoen als: wensen naar verandering, problemen met kinderen of het ‘lege-nest-syndroom’, werkeloosheid, ziektes en weer later komt de confrontatie met ouderdom en met pensioen gaan.

De relatie, ooit zo hoopvol en verbonden, kan veranderen in een slagveld. Er wordt gestreden om macht, men begrijpt elkaar niet meer, is teleurgesteld en stoort zich aan dingen als:

  • De relatie is zo saai geworden
  • Wij kunnen niet meer met elkaar praten
  • Wij maken alleen maar ruzie die heel pijnlijk is
  • Ik heb geen achting en respekt meer voor hem/haar
  • Er is nauwelijks (geen) intimiteit en seksualiteit
  • Wij vertrouwen elkaar niet meer
  • Hij/zij denkt erover om de relatie te beëindigen
  • Het is zo zwaar met de kinderen uit eerdere relaties


Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen bovendien nog te kampen hebben met discriminatie.

Het kan helpen om hierbij professionele hulp in te schakelen. Een crisis kan leiden tot het verbreken van een relatie maar kan ook bijdragen tot vernieuwing en verdieping. Respekt, hoop, moed en veel energie en inzet zijn nodig om met elkaar nieuwe wegen en mogelijkheden te zoeken.

Ik ben gaarne bereid om jullie te helpen. Enerzijds om die partner terug te vinden die je ooit in de ander gezien hebt en anderzijds om door de crisis heen te komen tot een nieuwe liefde die bewuster en dieper is, die de ander ziet en accepteert in heel zijn wezen. Met zowel de zwaktes en onvolkomenheden als de krachtvolle, beminde en bewonderde kanten.

"Zij die elkander bewust beminnen worden goden"

Over Liefde, A.R.Orage, vrij bewerkt uit het Tibetaans